KH20 Unesco

KH20 Unesco – 2020

1. Poznej světové dědictví UNESCO

Rok 2020 je rokem oslav 20.

Výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Pracovní skupina, která byla ustanovena pro přípravu a realizaci oslav koncipovala společně program pro celý rok a celé město.

OK se podílí přípravou a spolupořadatelstvím na realizaci několika výstav, koncertů, společenských akcí.

Využije zejména výstavní prostory Spolkového domu a domu Sankturinovského.

Po výstavě Foto času je ve spolupráci s agenturou MEDIA IN a informačním centrem Kutná Hora od 1. 4. do 3. 5.

2020 otevřena putovní výstavu fotografií „Poznej světové dědictví UNESCO“. Výstava je v Sankturinovském domě přístupná zdarma denně od 9 do 18 hodin. Výstavní sály v 1.

Patře Sankturinovského domu a přilehlá chodba oživí od 5. 9. fotografie J. Procházky. Oddělení kultury spolu s autorem připravují retrospektivní fotovýstavu „Den U“ připomínající události zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Sankturinovský dům by také měl hostit edukativní výstavu prozatím s pracovním názvem Poznej a chraň památku UNESCO.

V současné době probíhají práce na scénáři. Také v dramaturgickém plánu pro výstavní sál Spolkového domu je uspořádání několika výstav, které se věnují Kutné Hoře a jejímu výročí.

Kutná Hora na všem možném a nemožném, tak předvede od 20. 10. do 19. 11. kolekci nejrůznějších předmětů, na nichž se vyskytuje motiv Kutné Hory.

Ve Spolkovém domě také 16. 10. naleznou svůj úkol z oblasti historie města závodníci, kteří v orientačním běhu či chůzi projdou Noční Hory Kutny.

OK také spolupracuje s městskou knihovnou na přípravě kolokvia Veřejné knihovny aktuálně i z pohledu cílů UNESCO, které pozve do města knihovníky z řady českých a moravských měst ve dnech 10. a 11. 6. 2020.

Na 9. 12. je také naplánován závěrečný galavečer, který se uskuteční ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje v jejích prostorách, předcházet mu bude slavnostní otevření dokumentačního střediska UNESCO v nově zrekonstruovaném rodném domě M.

Dačického během odborné konference, organizované Nadací Kutná Hora – Památka UNESCO.

2. Geopark

Kromě oslav výročí se však OK bude letos věnovat i jiným tématům. Výstava „Z Kutné Hory do geoparku Železné hory aneb Z Hory do hor“, která bude probíhat ve dnech 25. 4. – 31. 5. ve Spolkovém domě v Lierově ulici zaujme všechny milovníky přírody. Geologie je věda krásná, ale zrádná.

Pro většinu lidí je geologie vědou o kamení. Národní geopark Železné hory se snaží geologii prezentovat v lepším světle a formou příběhu ukázat její výjimečnost pro člověka. V rámci komentovaných prohlídek výstavy bude poukázáno na výjimečnost Železných hor a na jejich geologickou pestrost.

Dále uvidíte, že nejsou jenom „velké“ Železné hory, ale i geologicky výjimečná Kutná Hora. Prohlídka bude zároveň doplněna pracovními listy s geologickou tématikou.

3. Od Mnichova ke svobodě | výstava fotografií, dokumentů a archiválií

Dne 6. 5. v 17:00 v Sankturinovském domě zahájíme výstavu fotografií Jaromíra Procházky, která dokumentuje válečné události od Mnichova 1938, přes okupaci Čech a Moravy, vyhlášení Protektorátu Böhmnen und Mähren, nástup i atentát na R. Heidricha, následnou persekuci českého obyvatelstva, snímky ze západní i východní fronty, z Pražského povstání.

Ze samotné Kutné Hory zde budou vystaveny fotografie zachycující odchod Němců, příjezd Svobodovců i Rudé armády. Bohuslav Kučera doplní výstavu o modely válečných lodí a válečné techniky. Archivní dokumenty pro výstavu dodá Státní okresní archív v Kutné Hoře. V přilehlém předsálí v 1.

Patře Sankturinovského domu mohou návštěvníci na 21 roll-upech mezi prvními v republice shlédnout novou putovní výstavu Centra české historie „Voláme všechny Čechy!“ autora Jaroslava Čvančary.

K výstavě bude vydána i stejnojmenná kniha, kterou bude možno zakoupit prostřednictvím e-shopu.